งานบ้าน​ : เก็บผ้า
ช่วยเก็บผ้าแห้งใส่ตระกร้า
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักแยกผ้าในการเก็บเพื่อง่ายแก่การพับ
-เก็บไม้แขวนเสื้อให้เป็นระเบียบ
สิ่งที่ชื่นชม
-ขยันขันแข็งให้งานเสร็จเร็วขึ้น