งานบ้าน​ : เก็บที่นอน
สองพี่น้อง​ช่วยกันพบผ้าห่มจัดที่นอนหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
ผลลัพธ์ที่ได้
-หัดพับผ้าห่มผืนใหญ่ๆได้
-เรียนรู้การช่วยเหลือกันและกัน
-รู้จักและจัดการ การจัดระเบียบที่นอนด้วยตนเอง
สิ่งที่ชื่นชม
-มีความสุขกับการทำงาน
-อาสาจัดการที่นอนด้วยตนเองในวันต่อๆไป