ชีวิต กลางแจ้ง ชีวิต กลางเกาะ ชีวิต กลางทะเล
อาสา รวยดี ชอบอยู่กลางแจ้ง แดดออก ก็ไม่กลัวตัวดำ ธรรมชาติ ทำให้เราได้ วิตามินดี ที่สร้างขึ้นได้เอง ทำให้มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรค ต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี
เด็กหญิง อาสา รวยดี ชอบ ชีวิต กลางแจ้ง เธอไม่กล้วแดด ไม่ว่า จะร้อน ขนาดไหน หรือเวลา อะไร สิ่งเดียวที่เธอ สนใจ คือ ความสนุก ที่ได้ใช้ชีวิต 
ท่ามกลาง อากาศ ดีๆ แสงแดด บริสุทธิ์ ไร้มลภาวะ สัมผัส น้ำ สัมผัส ลม สัมผัส ผืนทราย และมีเวลา ให้กับ ตัวเอง ที่ได้ออกกำลังกาย ในพื้นที่ ที่ปลอดภัย
 
เธอ มีชีวิต ที่มีความสุข มีเพื่อนใหม่ๆ ทุกครั้ง ที่เธอได้ออกไป ชายหาด ภาษา อังกฤษ และภาษาไทย เธอสามารถสื่อสารได้ดี และยังใช้ วิธี การเล่น
เพื่อสร้างมิตรภาพ  โลกของเธอ น่าสนใจ มีความใหม่ และน่าค้นหา ทุกครั้ง จะมี พ่อแม่ คอยดูเธอ ห่างๆ และไร้ ความกังวลใจ หากเธอ อยู่ กับเพื่อน ๆ 
และชายหาด ที่น่า อยู่ ที่เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ แห่งนี้