ครอบครัวเรา อยู่เมืองไทย เพราะรักเมืองไทย นะ
วันนี้ เราอยากแสดงความรักเมืองไทยอย่างเต็มหัวใจ เพราะ เมืองไทย อาจจะมีเหตุการณ์ อะไร ที่ไม่ได้ คาดคิด ไม่ได้คาดฝันมาก่อน และยังมีไวรัส ตัวน้อย ๆ คอยมาบ่อนทำลาย กำลังใจ ให้หลายๆ ครอบครัว เกิดความไม่แน่นอน เกิดการโยกย้าย บ้าน สถานที่ หรืออาจจะเปลี่ยนงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เราจึงขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกคน ฟันฝ่า อุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้ นะ
 
วันนี้ เราอยากแสดงความรักเมืองไทยอย่างเต็มหัวใจ เพราะ เมืองไทย อาจจะมีเหตุการณ์ อะไร ที่ไม่ได้ คาดคิด ไม่ได้คาดฝันมาก่อน และยังมีไวรัส ตัวน้อย ๆ คอยมาบ่อนทำลาย กำลังใจ ให้หลายๆ ครอบครัว เกิดความไม่แน่นอน เกิดการโยกย้าย บ้าน สถานที่ หรืออาจจะเปลี่ยนงาน ซึ่งสิ่งต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 
เราจึงขอเป็นกำลังใจ ให้ทุกคน ฟันฝ่า อุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้ นะ