2.ด้านศิลปะและดนตรี
ร้องเพลง Wheels on the bus ที่เวทีสวนเสือศรีราชา
น้องชอบฟังและร้องเพลง และสามารถแสดงด้วยการร้องตามจังหวะดนตรี