บันทึกงานเกษตร 2
นำกล้าต้นมะละกอไปปลูกกัน หลังจากที่ถอนวัชพืชหมดไปเมื่อคราวก่อน
Present : 16/10/2019 
Write : 28/12/2019
 
อุปกรณ์ / เครื่องมือ
1. ต้นกล้ามะละกอ*
2. ช้อนพรวน
3. ที่ขุดหลุม**
4. ดินสำหรับเตรียมปลูก
5. ปุ๋ยคอก
6. บัวรดนำ้
7. นำ้สะอาด
8. กระถาง
9. เมล็ดมะละกอ
 
วิธีเตรียมต้นกล้ามะละกอ
1. เทดินสำหรับเตรียมปลูกลงไปพอประมาณลงในกระถางพลาสติกที่เตรียมไว้
2. ขุดรูเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. และลึกประมาณ 1 นิ้วลงกลางดินในกระถางพลาสติก
3. หย่อนเมล็ดมะละกอลงในหลุมที่ขุดไว้ และนำดินกลบทับ รอซักประมาณ 1-2 เดือน ด้วยการรดนำ้เป็นประจำจึงจะสามารถนำออกมาปลูกลงดินได้
 
วิธีนำต้นมะละกอปลูกลงในดิน
1.ใช้ที่ขุดหลุมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. ขุดลงไปในพื้นที่ที่เตรียมไว้ลึกประมาณ 40 ซม.
2. เทดินสำหรับเตรียมปลูกลงไปจนเกือบเต็มหลุม แล้วใช้ส้อมพรวนตักปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้ลงไปพอประมาณ
3. ค่อยๆ นำต้นกล้ามะละกอออกจากกระถาง แล้ววางลงในหลุมที่ขุดไว้อย่างระมัดระวังไม่ให้รากได้รับการกระทบกระเทือน
4. รดนำ้จากฝักบัวให้ชุ่มชื้น
 
วิธีทำที่ขุดหลุม**
1. ออกแบบวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 ซม. แล้วเจาะรูตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม.
2. นำแป็บมาเหลาให้ปลายแหลม และเชื่อมแป็บเข้ากับท่อเหล็กที่สุดปลายอีกด้านหนึ่ง
3. เสียบแผ่นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซม. เข้าที่ปลายแหลมของแป๊บที่เหลาแล้ว
4. ตัดแผ่นวงกลมผ่าครึ่งเฉพาะซีกหนึ่ง และดัดให้เป็นเกลียว
 
     
 
 
(ภาพที่ขุดหลุมทำเอง)
 
 
 
 (สังเกตว่าจะมีเส้นรอบๆ ต้นกล้า เป็นรอยจากเกลียวขุดค่ะ)
 
 
(ภาพปุ๋ยคอกที่โดนตักออกไปจนหมดแล้ว 😂 //ระหว่างตักเจอหนอนแก้วตัวอ้วนด้วย 😨)