วิชาที่ 2 ของเทอมนี้..คือ ..เรียนตีปิงปองค่ะ..อาทิตย์ละ2 คร

วิชาที่ 2 ของเทอมนี้..คือ ..เรียนตีปิงปองค่ะ..อาทิตย์ละ2 ครั้งๆละ 1 ชม...ฝึกจากบ้านกับพ่อ..พอตีเป็น..ตอนนี้ต้อง ..ฝึกจริงจังกับครู.. ...บ้านเรา..เน้น กีฬา ..พอสมควร เพื่อให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง มีสมาธิ..มีเพื่อน..หากิจกรรม..นอกบ้าน..เพื่อ..ลูกจะไม่ต้องใช้คอมมากเกินไป..