แสงเงา # 2
กลางคืน พี่กับน้อง เอาไฟฉายมาส่องสัตว์ zoom in out แล้วแต่งเรื่องราวเล่นกัน