ปลูก​แตงกวา20กว่าวัน​เหลือกินเก็บส่งเคอรี่
พาน้องเบนซ์​ไปเรียนรู้การส่งผักที่เคอรี่​ค่ะ
เรียนรู้​วีถีเกษตร​และการจัดส่ง​ผักอินทีรย์​