งานบ้าน​ : ทิ้งขยะ
ทิ้งขยะ​ประจำวัน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา
สิ่งที่ชื่นชม
-ทำหน้าที่ประจำวันของตนด้วยความเต็มใจ