20210515 - ช่วยงานบ้าน การจัดเรียง แยกหมวดหมู่ (set)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เสื้อผ้า ฝีกระเบียบวินัย การแยกหมวดหมู่
เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เสื้อผ้า ฝึกวินัยการเก็บของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบ การแยกหมวดหมู่ เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าเช็ดหน้า ถุงเท้า เก็บไม้แขวนที่ไม่ใช้แล้ว เข้าที่ หัดพับผ้าเช็ดหน้า เสื้อผ้า ถึงจะยังไม่เรียบร้อยมากนัก แต่ให้รู้จักการดูแลตัวเองและของใช้ การแยกประเภทสิ่งของ