อ่านหนังสือนอกเวลา 4/5/64
ช่วงบ่ายอ่านหนังสือนอกเวลา เรื่องเศรษฐีชี้ทางรวย #ตอนบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน - สรุปใจความสำคัญ - ค้นหาคำอ่านและความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ

หนังสือนอกเวลา