การทดลองแทนที่ปริมาตรน้ำ
สงสัยว่าใส่ไข่ลงในน้ำแล้วทำไมน้ำสูงขึ้น
เตรียมอุปกรณ์
- ไข่ 3 ใบ, น้ำ และแก้วใส 3 ใบ
การทดลอง
  • ใส่น้ำลงในแก้วแต่ละใบให้เท่าๆกัน แล้วใช้ปากกาขีดข้างแก้ว ทำสัญลักษณ์
  • ใส่ไข่ลงไปในน้ำ โดยเริ่มจาก 1 ใบ แล้วเปลี่ยนเป็น 2 และ 3 ใบ ในแก้วเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบปริมาณน้ำ
  • ปริมาณน้ำในแก้วสูงขึ้นทุกครั้งที่ใส่ไข่เพิ่ม
  • พอเอาไข่ออก นำในแก้วก็ลดลงมาเท่าเดิม
สมมุติฐาน
      - น้ำน่าจะมีปริมาตรสูงขึ้น เพราะปริมาตรไข่เข้าไปแทนที่น้ำ
       - ยิ่งถ้าใส่ไข่มากขึ้น น้ำก็จะสูงขึ้นอีก
สรุปการทดลอง
       - ทุกครั้งที่ใส่ไข่ลงไป ไข่จะไปดันให้น้ำสูงขึ้น ปริมาตรของไข่จะไปแทนที่น้ำ พอใส่ไข่เพิ่มขึ้น น้ำก็สูงขึ้นอีก 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
       - ฝึกทักษะการเป็นคนชั่งสังเกตุ ตั้งคำถาม อยากรู้ และทดลอง