ระบายสีตามรูปทรงด้วยคัตเติ้ลบัต
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ วิชาศิลปะ
โฮมสคูลวันละเรื่องEp11

   กิจกรรมระบายสีรูปทรงต่างๆด้วยคัตเติ้ลบัต ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้เด็กชายได้รู้จักรูปทรงต่างๆโดยการใช้คัตเติ้ลบัตจุ่มสีน้ำ แล้วลากตามเส้น เด็กชายได้จับคู่สีกับรูปทรง ที่แม่วาดลงบนกระดาษลังแล้วใช้สีต่างๆที่จับคู่ระบายลงตามเส้น ได้ผลงานที่สวยงามออกมา