จัดกระเป๋า
จัดกระเป๋าตรวจสอบ​อุปกรณ์​ว่ายน้ำให้เป็นระเบียบ
-ฝึกความรอบคอบ
-ฝึกระเบียบวินัย