220521_ร้องเพลง
ร้องเพลง I am a Child of God
ร้องเพลงที่โบสถ์กับน้องชาย