220807_รถถัง
ไปดูรถถังที่กองบิน
ไปเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของรถถัง และยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย