221004_บ่อน้ำพุร้อนสันกันแพง
น้ำร้อนพุ่งออกจากโลก
ฉันไปดูบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำพุพุ่งออกมาจากดิน ฉันได้ไปแช่เท้าและต้มไข่ ที่แช่เท้าจะมีจุดบอกว่าแต่ละจุดมีอุณหภูมิ​เท่าไหร่
 
ส่วนที่ต้มไข่ ก็จะมีป้ายบอกด้วยว่า เราต้องต้มไข่กี่นาที ไข่จึงสุกตามที่เราต้องการ