221011_ค้นฟ้าคว้ารุ้ง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จตุรัสวิทยา​ศาสตร์​
ฉันทำกิจกรรมที่ชื่อว่า ค้นฟ้าคว้ารุ้ง ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับการหักเหของแสง แสงสีขาวเป็นสีรุ้ง ฉันใช้แท่งแก้ววางที่หน้าไฟฉาย เมื่อแสงหักเห จึงใช้ดินสอขีดเส้นการเดินของแสง