221020_ชวนกันคิดชวนกัน code
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding คืออะไร หาคำตอบจากกิจกรรมกัน
กิจกรรม Inspire lab ของ จตุรัสวิทยา​ศาสตร์​อพวช.