221103_ห้องในมุมลึก
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
หัดวาดห้องแบบมุมลึก
หลังจากที่คุณตาสอนฉันวาดภาพมุมลึกพื้นฐานแล้ว คุณตาก็สอนให้ฉันวาดภาพห้อง ฉันวาดกับดินสอก่อน จากนั้นก็ลองวาดในโปรแกรมบนแท๊บเล็ต​