221113_Night Safari
ไปส่องสัตว์ Night Safari
นั่งรถส่องสัตว์ยามค่ำคืน ดูการแสดงโชว์เสือ สิงโต ฉันเห็นว่า เจ้าป่าก็ยังถูกสอนให้เชื่องได้เหมือนสุนัขเลย และก็มีดูการแสดงให้อาหารสัตว์ด้วย