ทำงานปั้นจากดินเบา เป็นรูปสัตว์ต่างๆ

ทำงานปั้นจากดินเบา เป็นรูปสัตว์ต่างๆ