กระบวนการ​คิด ครั้งที่ 1
ฝึกกระบวนการคิด​ Critical and Creative Thinking กับพ่อโป้ยครั้งที่1 ฝึกสังเกตุ​ คิด​ ตั้งคำถาม