กีต้าร์ฝึกร้อยลูกปัด
กิจกรรมศิลปะ
วันนี้กีต้าร์ทำกิจกรรมร้อยลูกปัด กับพี่โฟกัส ซึ่งกีต้าร์ ก็ยังร้อยได้ไม่ชำนาญไม่ถนัดนัก แต่ก็สามารถร้อยลูกปัดได้ วันนี้กีต้าร์ร้อยลูกปัดทำกำไลแขน กว่าจะได้กำไรก็ใช้เวลานานมากเพราะมัวแต่เล่นไปร้อยไป สนุกสนานมากค่ะ
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา เพราะยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่