น้องกึ๊ดเติงเข้าครัว
อยากตอกไข่ทำไข่เจียวเอง เมื่อวานทำครั้งแรก จืดไปหน่อย วันนี้พี่ตั๊ดต้าเลยมายืนคุมการปรุงรส ทำให้อร่อยกำลังดี
น้องกึ๊ดเติงอยากทำไข่เจียวเอง