ประดิษฐ์กรอบรูป
ทำกรอบรูปจากจานกระดาษ
ทำกรอบรูปจากจานกระดาษ โดยนำรูปดอกไม้หลายๆแบบมาตกแต่งรอบๆกรอบ และเลือกรูปที่ตัวเองต้องการมาไว้ในกรอบรูปที่ตัวเองประดิษฐ์ไว้