วิทยาศาสตร์ : กู้ชีพไดโนเสาร์​แช่แข็ง
กิจกรรม​คลายร้อน​ กู้ชีพไดโนเสาร์
Breaking​ Ice 🧊🦖
Save the dinosaur - Melting ice with salt and water
กู้ชีพไดโนเสาร์​แช่แข็ง​ โดยใช้น้ำอุ่นกับเกลือ
💡สิ่งที่เรียนรู้
ใช้เกลือละลายน้ำแข็ง​ได้เร็วเพราะเป็นการลดจุดเยือกแข็ง​ของน้ำ
🐵 สิ่งที่ชื่นชม
เด็ก​ๆมีความสุขและความอดทนในการรอคอยการละลายของน้ำแข็ง​ จนสามารถกู้ไดโนเสาร์​สำเร็จ