เรื่องเล่านอกห้องประชุม การปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก
โรงเรียนในระบบปรกติ สามารถออกแบบหลักสูตรให้หลากหลายและตอนสนองความต้องการของนักเรียนได้ และมีคนทำมาแล้ว ที่ศรีสะเกษวิทยาลัย
 
ที่เต็มเลยนั่งหลังห้อง พบกับครูจากศรีสะเกษ คุยไปคุยมาเป็นครูคณิตศาสตร์ ดูแลเรื่องหลักสูตร ซึ่งจะเข้าห้องย่อยเดียวกัน ประทับใจมากเนื่องจากโรงเรียนที่ครูทำงานเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด มีการจัดหลักสูตรที่ดีมาก เอาหลักสูตรแกนกลาง ใส่เป็นวิชาหลัก 40 กว่าหน่วยกิต หน่วยกิตที่เหลือเปิดเป็นวิชาเลือกต่าง ๆ ให้เด็กเลือกเรียนตามความสนใจ ตามเกณฑ์เด็กต้องเรียน 80 กว่าหน่วยกิตจึงจะจบ แต่จริง ๆ เด็กจะลงกันประมาณ 100 กว่า
โดยวิชาต่าง ๆ ที่เปิดน่าสนใจมาก เช่น จักรวาลวิทยา ภาษา เขมร ลาว เวียดนาม จีน แม้เด็กแถวนั้นจะพูดได้ แต่อ่าน
เขียนไม่ได้ ประวัติศาสตร์จีน กลศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม มีให้ลองเรียน 2 อาทิตย์ ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนวิชาได้ ทำให้มีลักษณะเหมือนระบบในมหาวิทยาลัย
เปิดวิชาต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของครู เช่นครูที่ได้ทุนเรียนภาษาจีน กลับมาก็สามารถเปิดวิชาประวัติศาสตร์จีนได้
มีบางวิชาเด็กเรียนคนเดียวก็เปิด
 
ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือ เบื้องหลังที่ผลักดันให้โรงเรียนนี้ พัฒนามาได้ คือ รองผอ. ฝ่ายวิชาการ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 47 และทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท่านไม่ขึ้นไปเป็น ผอ. เพราะต้องถูกย้าย ตามวาระ แต่การเป็นรองผอ. สามารถอยู่สานงานต่อเนื่องจนเป็นผลดังที่เห็น
ฟังแล้วแทบอยากส่งลูกไปเรียน แต่ขอโทษเถอะ อัตราการแข่งขันสูง ไม่ได้เข้าได้ง่าย ๆ นะจ๊ะ
ปล. เพิ่มเติม โรงเรียนนี้ส่งครูมา 17 คน เพื่อให้เข้าห้องย่อยครับทั้ง 17 ห้อง กลับไปสรุปการเรียนรู้กัน

*** ดูรายละเอียดการประชุม download เอกสารต่าง ๆ ได้จาก http://all4eduthaimove.weebly.com/  ***