กิบละห์
แอพริเคชั่นบอกทิศการละหมาด​ ที่อธิบายได้เข้าใจง่ายมาก​
สิ่งที่เรียนรู้
-กิบละห์คืออะไร
-กิบละห์อยู่ที่ไหน
-ทำไมเราจึงต้องละหมาดหันไปทางกิบละห์