สร้างกระท่อมน้อยกลอยใจ
ฝึกสร้างโครงสร้างตามจินตนาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ใช้โครงสร้างแบบท่อและข้อต่อเพื่อใช้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้ว ราคาให้ต่อตามจินตนาการของตน เด็กได้เรียนรู้การสร้างโครงสร้างที่มีความบาลานซ์  และการต่อเติมให้มั่นคง