แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บ้านเรียน โอภาสานนท์"
นางสาวศิรินทร์ ได้แสวงหาเส้นทางชีวิตของตนเองจนกลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ได้รับการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้วิธีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ นางสาวศิรินทร์ ได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองทางด้านดนตรีอย่างก้าวกระโดด  เนื่องด้วยได้รับการศึกษาแบบพิเศษ และพัฒนาตามความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะตน  
หลังจากที่ได้ไปเข้าค่ายดนตรี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ช่วงเวลาต่อมา นางสาวศิรินทร์ได้รับโอกาสไปเรียนที่ รัฐนิวยอร์ค  กับ  Professor Naoko Tanaka  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไวโอลิน ผู้มีความสามารถเป็นเลิศในโลก  ปีละ 6 เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี มาแล้ว 
ในความมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีนั้น  เบื้องหลังตลอดระยะเวลา 12 ปี นางสาวศิรินทร์ เป็นผู้มีวินัยกับตนเองสูงเป็นอย่างยิ่ง มีความขยัน อดทนมาก ประกอบกับการได้รับการศึกษาแบบบ้านเรียน  ซึ่งสอนให้เรียนรู้โลก รู้ชีวิต  เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น  รู้จักคิดและทำในสิ่งที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีฝีมือการแสดงไวโอลินเป็นเลิศ จึงส่งผลให้นางสาวศิรินทร์ มีผู้ใหญ่ ในวงการให้การสนับสนุน ให้โอกาสอยู่เสมอ  และเป็นที่รักของพี่ ๆ เพื่อน ๆ และผู้ชมการแสดง

อ่านต่อ : แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บ้านเรียน โอภาสานนท์"

by Unnop on Aug 08, 2015

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page