คุณสมบัติพ่อแม่โฮมสคูล ทำไมต้องโฮมสคูล
ข้อเขียนด้านล่างนี้เป็นทรรศนะของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ใช่ Fact นะครับ

คุณสมบัติของเด็กหรือผู้ปกครองที่ควรทำโฮมสคูล
1. ผู้ปกครองควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถดูแลและจัดการศึกษาให้ลูกได้ตลอด 24 ชม. หรืออย่างน้อยเทียบเท่ากับเวลาในโรงเรียน 8 ชม.
2. ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับระบบการศึกษาปัจจุบัน ด้วยว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัวได้
3. ผู้ปกครองมีแนวทางเป็นของตัวเอง รักการอ่าน มีใจรักการศึกษาตลอดชีวิตและเข้าสังคม
4. เด็กไม่อยากไปโรงเรียนหรือไปโรงเรียนแล้วไม่มีความสุขจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
5. เด็กมีลักษณะพิเศษหรือมีความผิดปกติ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
6. ผู้ปกครองที่ไม่แคร์ทักษะของเด็กโฮมสคูลเมื่อนำไปเทียบกับเด็กในระบบ[break]
 
ทำไมต้องโฮมสคูล
1. เด็กมีเวลาเป็นของตัวเอง จัดการได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเข้าสู่เกณฑ์และกฏระเบียบของผู้อื่น
2. ผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูก พร้อมไปกับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว
3. เด็กได้ถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของครอบครัว
4. เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้เรื่องใด เรื่องหนึ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ไม่จำเป็นต้องไปตามเกณฑ์ของผู้อื่น 
5. เด็กจะมีความสุขจากการได้กำหนดทิศทางชีวิตของตนเองตั้งแต่ยังเด็ก
6. เด็กจะได้ค้นพบความเป็นตัวของตัวเองได้ไวขึ้น
 
ปัญหาจากการทำโฮมสคูล
1. อาจขาดทักษะบางด้านในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะใช้เวลาส่วนใหญ่แต่กับพ่อแม่และทำตัวตามสบาย หากไม่เข้มงวดก็อาจเกิดปัญหาได้
2. การทำโฮมสคูลยังขาดความเข้าใจจากสังคมรอบข้างอยู่อีกมาก ซึ่งต้องใช้ความอดทนและความมั่นใจมากพอสมควร ที่จะรับแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาให้ได้
3. ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเรื่องการประเมินผลจากเขตการศึกษาที่ใช้แบบทดสอบจากเด็กในระบบมาทดสอบเด็กโฮมสคูลซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ปัญหาได้ยินว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการคลี่คลายไม่ต้องทดสอบแบบประเมินเดียวกันแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าทำอย่างไร
4. อาจประสบความยุ่งยากในการจดทะเบียนกับเขตการศึกษาในบางแห่ง บางครอบครัวถึงกับต้องย้ายสัมโนครัวไปจังหวัดที่เขตไม่เข้มงวด หรือเลี่ยงไปฝากชื่อกับโรงเรียนทางเลือกอื่นๆ แทน
5. ครอบครัวโฮมสคูลจริงๆ ยังมีอยู่น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยภายในละแวกใกล้เคียงจึงอาจหาสังคมยากอยู่เสียหน่อย อีกทั้งยังขาดที่ปรึกษาที่มากพอจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
 
อย่างไรก็ตามหากการทำโฮมสคูลแล้วทำให้เด็กหรือผู้ปกครองไม่มีความสุขก็อาจจะต้องหาตัวเลือกอื่นเช่นนำเข้าระบบอาจจะเป็นการดีกว่า เพราะเป้าหมายของการทำสิ่งใดก็ตามนั้นมักจะหนีไม้พ้นการค้นหาความสุขให้กับชีวิต

by Unnop on Jul 01, 2012

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page