ตัวอย่างการใช้ google calendar เพื่อจัดตารางกิจวัตรประจำอาทิตย์ ในการเรียนการสอน
Google calendar is a useful way to organize my children's learning schedule. 
link นี้คือตารางการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ เป็น google calendar ซึ่งผมสามารถ overlay ปฏิทินอื่น ๆ ทับกัน เช่นปฏิทินพระอาทิตย์ขึ้น/ตก ผมได้ใช้แบบนี้สำหรับลูกเป็น 3 ปีแล้ว ใช้ได้ดี ลูกสามารถดูได้จากคอมพ์ของเขา และผมก็ share ให้ สพม.เขตุ ด้วย  ผมสามารถปรับปรุงได้ง่าย และสามารถเห็นในสมาร์ทโฟนด้วย โดยจัดนาฬิกาปลุกด้วย https://calendar.google.com/calendar/ical/a64emu427q2dtda9a1q6k58lbk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics