เล่นสว่านกระดาษที่ตัวเองสร้าง
เล่นสว่านกระดาษที่ตัวเองสร้าง
เมื่อคาบศิลปะ พีซได้ทำสว่านกระดาษไว้เลยนำมาเล่นกับกองหินและทราย