26/5/65 น้องอัญณา ช่วยรดน้ำต้นไม้ที่ฟาร์ม

26/5/65 น้องอัญณา ช่วยรดน้ำต้นไม้ที่ฟาร์ม