28/09/63 ตัดแปะกระดาษ เหมือนดูจะชิวๆไปแล้ว

28/09/63 ตัดแปะกระดาษ เหมือนดูจะชิวๆไปแล้ว