รูปทรง
หัดจับคู่รูปทรงตามเงาภาพ
หนังสือแปะ จับรูปทรงวางแปะบนเงาภาพ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้คุ้นตาก่อนว่าเรียกอะไรแต่ละรูปทรง