การทดลองกรด-ด่าง
ทำการทดลองความเป็นกรด-ด่าง
กิจกรรมทำการทดลองความเป็นกรด-ด่าง ค่า ph
  • ใช้น้ำเป็นตัวทดลอง โดยใส่น้ำลงในหลอด แล้วใส่สารทดสอบลงในน้ำ จะเห็นน้ำทำปฏิกริยากับสาร ทำให้น้ำเปลี่ยนสี ซึ่งเอาสีไปเทียบกับค่าสีข้างหลอดสารทดสอบก็จะได้ค่า ph
  • ผลการทดลองนี้ได้ค่าน้ำที่มีค่า ph ค่อนไปทางด่าง
ข้อสังเกตุ
  • เรื่องค่า ph ของความเป็นกรด-ด่าง ยังยากต่อการอธิบายให้เข้าใจสำหรับเด็ก 5 ขวบ
  • สามารถบอกพื้นฐานเบื้องต้นของการวัดค่า ph ว่านำไปใช้กับอะไรได้บ้าง เช่น น้ำ ปัสสาวะ ผลไม้ อาหาร ซึ่งค่าเหล่านี้จะไปต่อยอดการบริโภคอย่างไรให้ร่างกายมีสุขภาพดี