บึนทึกงานเกษตร 3
น้องโตแล้ว >_<
Present : 28/10/2019
Write : 28/12/2019

วันนี้มาตรวจการผลการเจริญเติบโตของน้องมะละกอที่ปลูกไปเมื่อคราวที่แล้วกัน