ภาษาของหนู 1
 เป็นตัวอย่างสำหรับ การที่ พ่อ แม่  จะนำอ่าน  ฝึกเขียน   อ่านเพื่อสร้าง จินตนาการ  วาดรูปประกอบ หรืออื่น ๆ ได้ มากมาย
ทำเป็นเล่ม เป็นหนังสือเล่มเล็ก ที่มีเพียงเล่มเดียวในโลก  เก็บสะสม ไว้ดูตอนโต ก็ได้ครับ

ศุภกฤต
 
ภาษาคุณหนู
 
ชาตรี   สำราญ
 
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม  วิชาภาษาไทย
เรื่องคำคล้องจอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4[break]
 
 
 
ชื่อหนังสือ                            ภาษาคุณหนู
ผู้เขียน                                    นายชาตรี   สำราญ
ISBN                                     974-8018-67-9
ผู้จัดพิมพ์                               โรงเรียนบ้านบาโด   อ.เมือง   จ.ยะลา
พิมพ์ครั้งที่ 1                         ต.ค. 2532
พิมพ์ครั้งที่ 2                         ม.ค. 2533
จำนวนพิมพ์                         1,000 เล่ม
สถานที่พิมพ์                         เสริมการพิมพ์  ยะลา  โทร.212365
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพราชบัญญัติ
                สำหรับห้องสมุด                  895.911                 ชาตรี  สำราญ
                                                                ช. 223 ภ.               ภาษาคุณหนู
                                                                                                2533
                                                                                                สื่อการเรียน
 
คำนำ  (พิมพ์ครั้งที่ 2)
 
                รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่  “ภาษาคุณหนู”  ได้มีโอกาสพิมพ์เป็นครั้งที่ 2  ภายในเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น  การพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเรื่องและหน้าหนังสือขึ้นอีก  เพื่อประโยชน์ต่อการสอนของเพื่อนครูและการอ่านของเด็กๆ ต่อไป
                ขอขอบคุณ  คุณวราวุฒิ  รัตนซ้อน  คุณเครือวรรณ               รัตนซ้อน  ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์ครั้งนี้แทนเด็กๆ ในชนบทที่มีโอกาสอ่าน  “ภาษาคุณหนู”  ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 
                                                                                ชาตรี  สำราญ
                                                                                  ม.ค. 2533
 
 
คำนำ  (พิมพ์ครั้งที่ 1)
 
                ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเขียนหนังสือ  บทร้อยกรองง่ายๆ สำหรับเด็กนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อใช้อ่านประกอบการเรียน  เรื่องคำคล้องจอง  จึงได้พยายามรวบรวมคำที่นักเรียนพูดทุกๆ วัน  บันทึกความถี่ของคำเหล่านั้นไว้  แล้วลองนำมาเขียนเป็นคำร้อยกรองขึ้น 30บท  เมื่อ ตุลาคม 2531  และได้ทดลองใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ของโรงเรียนบ้านบาโด  ให้นักเรียนเขียนติดไว้ตามกรอบประตู  หน้าต่าง  ปรากฎผลว่า  นักเรียนทั้งโรงเรียนท่องจำขึ้นใจกัน  ข้าพเจ้าจึงได้เลือกคัดบทร้อยกรองที่นักเรียนสนใจมากตามลำดับ 14 บท  มาตีพิมพ์  เพื่อประโยชนืแก่ครูและนักเรียนที่สนใจ
                อนึ่ง  ผลปรากฎจากการที่ได้นำไปสอนนักเรียนชั้น ป.2  เมื่อปี 2531  นั้น  ขณะนี้นักเรียนเหล่านั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.3  มีความสามารถเขียนบทร้อยกรองได้อย่างดี  เป็นที่พอใจแก่ผู้เยี่ยมชมโรงเรียน  จากการสังเกตในช่วงแรกของบทร้อยกรองที่เด้กเขียน  เกิดจาการปูพื้นฐานของบทร้อยกรองในเล่มนี้  กอร์ปกับได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  ทำให้นักเรียนเหล่านั้นเขียนบทร้อยกรองได้ดีขึ้น  ข้าพเจ้ามั่นใจว่า  ถ้านักเรียนทุกคนได้รับการฝึกฝน  โดยการอ่านบทร้อยกรองง่ายๆ  เรียนรู้กฎเกณฑ์การเขียนการฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะทำให้เขาเหล่านั้น มีโอกาสเขียนบทร้อยกรองได้  ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น
                หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา  และนักเรียนที่สนใจการเขียนคำร้อยกรอง  ถ้าหากท่านพบข้อบกพร่อง  กรุณาแจ้งให้ทราบจักเป็นพระคุณยิ่ง
 
                                                                ชาตรี   สำราญ
                                                                  ตุลาคม 2532
 
 
 
คำนิยม
 
                อ่าน “ภาษาคุณหนู”  แล้วดีใจ  และซึ้ง...   ซึ้งใน  “สรวงสวรรค์ชั้นกวีเด็ก”  ของอาจารย์ชาตรี  สำราญ  ซึ่งเดียรดาษด้วยภาพฝันสร้างสรรค์จินตนาการและภาพจริงสิ่งก่อเกิดปัญญา
 
                                                “ แม่ไก่
                                เมื่อมีลูกน้อย
                                แม่คอยเอาใจ
                                คุ้ยเขี่ยดินให้
                                ลูกได้กินหนอน
                                พอเหยี่ยวบินมา
                                เรียกหาลูกอ่อน
                                มากกไว้ก่อน
                                สอนลูกหลบภัย”
 
                ภาพฝันนี้  คุณหนูอ่านดูก็รู้ว่าหมายถึงรัก  รักนั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีสุข  และปลอดภัยเสมอ  ภาพอย่างนี้แหละช่วยเสริมเติมรักในหัวใจของคุณหนู     ส่วนภาพจริง  แม้จะเป็นสิ่งน่ากลัว  แต่ก่อให้เกิดปัญญาอันจำเป็นแก่ชีวิตทั้งหลาย
 
                                                                “ เรือน้อย
                                                เรือน้อยลอยล่อง
                                                ไปตามลำคลอง
                                                ที่มีน้ำไหล
                                                ต้นน้ำลำธาร
                                                ต้องการป่าใหญ่
                                                เพื่อจะช่วยให้
                                                ฝนได้ตกเอย”
 
                ภาพจริงนี้  ช่วยให้คุณหนูเกิดความรู้ว่า  ฝนต้องอาศัยต้นไม้  ป่าไม้  ความรู้นี้แหละ  คุณหนูจะนำไปสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้รื่นรมย์ด้วยความสุขสมบูรณ์
                ใน “สรวงสวรรค์ชั้นกวีเด็ก” ของอาจารย์ชาตรี  สำราญ  นอกจากภาพฝัน  ภาพจริงแล้ว  บางครั้งยังได้ยินเสียงเพลงธรรมชาติเคล้าคลออยู่ด้วย
 
 
                                                “ ลูกวัว
                                ลูกวัวตัวนั้น
                                มันกระโดดวิ่ง
                                ไปห่างไกลจริง
                                อยู่กลางทุ่งนา
                                ส่งเสียง มอ มอ
                                เรียกพ่อ แม่จ๋า
                                เร็วเร็วรีบมา
                                หาลูกเร็วไว...”
 
                คุณหนูที่อยู่โรงเรียนชนบท  อ่านมาถึงตรงนี้ได้ยินเสียง มอ มอ แจ่มชัด  จะพลันอารมณ์เริงร่าตามท่าลูกวัวกระโดดวิ่ง
                อ่านไปพร้อมใจสุขยิ่ง  ก็เป็นสิ่งยอดปรารถนาของผู้เขียน
                คาดว่า  ไม่นานเกินรอ  “ภาษาคุรหนู”  ที่สวยหรูอย่างนี้  ของอาจารย์ชาตรี  สำราญ  คงปรากฎผ่านสายตามาอีกแน่
 
                                                                อภิญญา   ไกรทอง
                                                        (นายอภิญญา  ไกรทอง)
 
 
                จากหนังสือ “ภาษาคุณหนู”  ของอาจารย์ชาตรี  สำราญ  ดิฉันได้คัดเลือกคำคล้องจอง  “พี่จ๋า”  และ “ขยะ”  มาสอนในชั้นเด็กเล็ก  ปรากฎว่าเด็กชอบและจำได้เร็ว  เพราะเนื้อหามีความหมาย  เด็กเข้าใจง่าย  และเด็กสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วย
                ถ้าอาจารย์พิมพ์หนังสือภาษาคุณหนูเพิ่มเติม  ดิฉันใคร่ขออนุญาตนำมาเป็นคู่มือประกอบการสอนคำคล้องจองอีก
 
                                                                จินดา   พจนฤทธิ์
                                                            (นางจินดา  พจนฤทธิ์)
                                                อาจารย์ 2  ระดับ 6  ร.ร.วัดโคกหญ้าคา 
                                                           สปอ.ยะรัง   สปจ.ปัตตานี
 
 
 
สารบัญ
 
คำนำ  พิมพ์ครั้งที่ 2                                                                             -
คำนำ  พิมพ์ครั้งที่ 1                                                                             -
คำนิยม                                                                                                   ก
หนังสือของฉัน                                                                                   1
โรงเรียนของฉัน                                                                                  2
พี่กับฉัน                                                                                                 3
หนูจ๋า                                                                                                     4
ภาษาไทย                                                                                              5
เพื่อนจ๋า                                                                                                 6
ขยะ                                                                                                        7
น้องจ๋า                                                                                                   8
ฝนจ๋า                                                                                                      9
ผลไม้ของฉัน                                                                                        10
จันทร์เจ้าขา                                                                                           11
โรงอาหาร                                                                                             12
ผีกับคน                                                                                                  13
คำขอของน้องหนู                                                                               14
มีดพร้า                                                                                                   15 
ฝนตก                                                                                                     16
คุณครู                                                                                                     17
หิ่งห้อย                                                                                                  18
ปวดฟัน                                                                                                 19
พูดจา                                                                                                      20
เดิน                                                                                                         21
เรือน้อย                                                                                                 22
ดอกไม้                                                                                                   23
บุหรี่                                                                                                       24
ต้นไม้                                                                                                     25
ยิงสัตว์                                                                                                   26
การบ้าน                                                                                                 27
เล่นกัน                                                                                                   28
ทะเล                                                                                                      29
สัตว์กับป่า                                                                                             30
แม่ไก่                                                                                                      31
หนอนโลภมาก                                                                                    32
บ้านของฉัน                                                                                          34 
ลูกวัวซุกซน                                                                                          36
 
 
หนังสือของฉัน
 
             หนังสือของฉัน
            นั้นเล่มเล็กเล็ก
            เหมาะสำหรับเด็ก
            หยิบมาอ่านดู
 
            ถ้าอ่านไม่ออก
            บอกกับคุณครู
            ท่านสอนให้รู้
            หนังสือดีดี
 
 

โรงเรียนของฉัน
 
                                  โรงเรียน
                                  โรงเรียนของฉัน
                                  เด็กเด็กขยัน
                                  ทั้งอ่านทั้งเขียน
 
                                  หนังสือ
                                  หนังสือที่เรียน
                                  ครูให้อ่านเขียน
                                  หนังสือดีดี
 
 
พี่กับฉัน
 
                                  พี่จ๋า
                                  มาไปโรงเรียน
                                  ไปอ่านไปเขียน
                                  ไปเรียนหนังสือ
 
                                  หนูเขียน ก.ไก่
                                  ครูให้เขียนชื่อ
                                  ให้คัดลายมือ
                                  คัดชื่อหนูเอง
 
 
หนูจ๋า
 
                                  หนูจ๋า...
                                  หนูอย่าขี้เกียจ
                                  หนังสือยาวเยียด
                                  หนูยังไม่รู้
 
                                  ถ้าหนู...
                                  ขี้เกียจอย่างนี้
                                  หนังสือดีดี
                                  หนูก็ไม่รู้
 
 
ภาษาไทย
 
                                  หนูจ๋า...
                                  หนูอย่าท้อถอย
                                  ฝึกอ่านบ่อยบ่อย
                                  ค่อยค่อยแตกฉาน
 
                                  ภาษาไทย...
                                  ใช่ของอ่านยาก
                                  ฝึกอ่านมากมาก
                                  ก็จะชำนาญ
 
 
เพื่อนจ๋า
 
                                  เพื่อนจ๋า...
                                  อย่ารังแกฉัน
                                  เพราะเธอกับฉัน
                                  ต่างเป็นคนดี
 
                                  หากฉันเป็นน้อง
                                  เธอต้องเป็นพี่
                                  มาเถิดคนดี
                                  มาเล่นด้วยกัน
 
 
ขยะ
 
                                  ขยะ  ขยะ
                                  มีมากเหลือเกิน
                                  มัวทิ้งกันเพลิน
                                  จึงมีขยะ
 
                                  ช่วยกัน
                                  ช่วยกันเถิดนะ
                                  ช่วยเก็บขยะ
                                  ให้มันหมดไป
 
 
น้องจ๋า
 
                                  น้อง จ๋า น้อง
                                  ร้องไห้ทำไม
                                  ดูน้ำมูกไหล
                                  เช็ดให้ดีดี
 
                                  น้อง จ๋า น้อง
                                  หยุดร้องเร็วซี

                                  จะ