เปลือกไข่ไล่หอยทาก
ยามเช้านำเปลือกไข่ไก่ที่เลี้ยงเองที่บ้านมาตำๆ พอหยาบ เพื่อนำไปโรยที่ต้นอ่อนผักบุ้งและผักชีหน้าบ้าน ป้องกันหอยทากไม่ให้มากัดกินต้นอ่อนของผักปลอดสารที่ปลูกไว้ทานเองในครอบครัว
คุณยายพาหลานทดลองนำเปลือกไข่ตำพอหยาบมาโรยต้นอ่อนผักเพื่อไล่หอยทากที่ชอบกัดกินต้นอ่อน