"เมื่อไหร่ที่เกิดความสนใจด้วยตัวเองแล้ว ถึงไหนถึงกัน" ด้วยค

"เมื่อไหร่ที่เกิดความสนใจด้วยตัวเองแล้ว ถึงไหนถึงกัน"

ด้วยความที่บ้านเราไม่ fix ในเรื่องของกิจกรรมหรือการเรียนรู้ใด ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นมีพื้นฐานจากความสนในของผู้เรียนทั้งนั้น และเมื่อมันเกิดจากตัวของผู้เรียนเองแล้ว ไฟในความอยากรู้ อยากลองมันจะส่องสว่าง พยายามเรียนรู้ พยายามฝึกฝนด้วยตัวเอง รวมถึงหาตัวช่วยในบทที่ยังไม่ถูกสอน เกิดความอยากรู้แบบไม่สิ้นสุด

"ฉันทำได้แล้ว และฉันยังทำได้อีก"

ลูกทำได้ดี และพยายามได้ดีเหมือนที่เป็นมาตลอดครับ