อ่านวรรรกรรมเรื่องโต๊ะโต๊ะ
ฝึกฟังจับใจความจากที่ม๊าอ่านให้ฟังอ่านจบแต่ละบทสรุปให้ม๊าฟัง

by Vivy VivaVee on Sep 25, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page