เล่นและทำกิจกรรมกับญาติ
ทำกิจกรรมและไปเล่นกับญาติพี่น้องเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
กิจกรรม : เล่นและทำกิจกรรมกับญาติ
สถานที่ : ที่บ้านญาติ จังหวัดสมุทรปราการ

บ้านเรียนอบอุ่นรัก