ของขวัญครบ4ขวบ
ขับไม่หยุด
ของขวัญวันเกิด10 ต.ค . ครบ4ขวบบริบูรณ์ ทักษะวันที่2 เริ่มดี ทรงตัวขายันพื้นเองเวลารถจะล้ม 
 
คงเหลือ 2ล้อ ไม่นาน