พัฒนาการด้านร่างกาย การรับมือในช่วงโควิด
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเข้าสู่ปีที่ 2 ของการระบาด เด็กชายระพี สามารถจัดการและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากเวลาออกจากบ้านทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสในที่สาธารณะ และการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์