คณิตศาสตร์และการจัดหมวดหมู่
อยากฝึกการจัดหมวดหมู่และคณิตศาสตร์
อยากให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราคาสินค้าการเปรียบเทียบราคาและการจัดหมวดหมู่ในชีวิตประจำวัน
 
เลยเอาโบรชัวมาให้ลองตัด จัดหมวดหมู่ฝึกกล้ามเนื้อมือ จากนั้นให้เอาราคามาลองคิดคำนวนสินค้าถูกแพง นับเป็นหนึ่งสื่อการสอนใกล้ตัว ไม่ต้องใช้แบบฝึกเรียน มีภาพน่าสนใจ ดึงดูด แต่ลูกใช้เวลาทำนาน เพราะไม่ชอบตัดกระดาษ แต่ตอนบวกเลขมีสมาธิดีอยู่ ตอนนี้เริ่มสนุกกับการบวกหลักร้อย