เรียนร่วมกับโรงเรียน
ให้ไปเรียนเพื่อให้เรียนรู้ว่าโรงเรียนเป็นอย่างไร หลังจากนั้นแล้วแต่ลูกจะเลือก
ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเพื่อเรียนร่วมกับเพื่อน
 
ฝึกอ่านเขียน ได้บ้างไม่ได้บ้าง
วิชาที่ทัน คือ เลข 
ไม่ทันคือ ภาษาไทย 
วิชาอื่น ลูกตามนั้นได้ 
 
ลูกกลับมาเล่าเรื่องโรงเรียน มีหลายมุม เรามีหน้าที่ให้คำแนะนำและฟังอย่างตั้งใจ
 
ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีหลากหลาย อย่างไรเราก็ต้องปรับตัว 

by Preeyada on Sep 06, 2019

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page