อัญชนา เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นาโกย่า

by อัญชนา on Oct 07, 2019


ทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามฐานต่างๆและบรรยายความรู้ประกอบโดยคุณพ่อและคุณแม่...ของที่มีขนาดเท่ากันแต่น้ำหนักไม่เท่ากัน การเกิดพายุหมุน คาน รอก ดวงดาว คลื่นเสียง แม่สีแสง ฯลฯ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง